KLIMATIZACIJA

Delatnost preduzeća je vezana za sve vrste mašinskih radova iz oblasti klimatizacije, sa težištem na vrstu klimatizacje koja se naziva PRECIZNA KLIMATIZACIJA.

 

            

Komforma klimatizacija kroz podignuti pod

Precizna klimatizacija za industriju

 

Detaljnije o poređenju komforne i precizne klimatizacije u odeljku “Tehničke informacije”

Detaljnije o projektovanju sistema pK
Primer projekta PK u tehn info
Tipovi sttrujanja u INFO
Oprema za PK u info